ביטוח אחריות על מוצרים

ביטוח אחריות על מוצרים כשמו כן הוא: ביטוח אחריות על המוצרים.
הכוונה היא לביטוח אחריות אחרי שהמבוטח מכר ומסר אותו לצד שלישי, והמוצר גרם לנזק.
מוצר עלול לגרום לנזק גוף או נזק רכוש. בהתאם, ביטוח אחריות על מוצרים יכול להיות ביטוח לנזקי גוף או ביטוח לנזקי רכוש או ביטוח לנזקי גוף ורכוש.
למשל, חברה מייצרת משקאות קלים. המשקה נארז בבקבוקי זכוכית מעוצבים. אדם רכש את הבקבוק. הבקבוק התפוצץ בידיו של הרוכש. הרוכש נפגע הן גופנית – למשל נפצע ונחתך בידיו באופן שנאלץ לעבור תפרים וטיפול בבית חולים. בנוסף נפגע גם רכוש של מי שקנה את המוצר. הבקבוק התפוצץ בזמן שהיה במכונית, וגרם לכתמים על הריפוד של הרכב.
אם היצרן של המשקאות היה מבוטח בביטוח אחריות על מוצרים, תקף ומתאים, הביטוח עשוי לכסות את האירוע.
ביטוח האחריות של המבוטח כלפי תביעה שתוגש כלפיו בתקופת הביטוח כאשר הביטוח חייב להיות בתוקף ולביטוח המבוטח והאירוע הביטוחי בזמן הגשת התביעה.

כתיבת תגובה