ביטוח הוא עיסקה לכל דבר

התקשרות בביטוח או חוזה ביטוח או פוליסת בטוח היא עסקה לכל דבר.
הצדדים להסכם הם המבטח והמבוטח.
כל צד להסכם לוקח על עצמו התח ייבויות מצד אחד, ומקבל זכויות מצד שני.
העקרון המרכזי של הביטוח הוא שמבוטח מתקשר בהסכם ביטוח עם מבטח, לפיו המבוטח ישלם למבטח תשלומים, מידי חודש בחודשו או חד פעמית או בדרך אחרת, והמבטח מתחייב מצידו ליטול אחריות על האירוע, לסייע למבוטח להתגונן אם כבר קרה, ולשלם כספים שקשורים לכך.
פועל יוצא של העובדה שביטוח הוא עסקה לכל דבר, הוא שהביטוח ותנאיו הם עניין למשא ומתן בין הצדדים.
כלומר, הן המבטח והן המבוטח יכולים לשאת ולתת על תנאי הביטוח, והם יגיעו לעסקת ביטוח מוסכמת.
כך למשל, ביטוח בריאות עבור אישה צעירה בת 23, שטרם ילדה, אינה מעשנת ואינה סובלת מעודף משקל – תוכל להתמקח עם חברת הביטוח ולקבל תנאים טובים יותר ומחיר זול יותר של עסקת הביטוח מאשר גבר בן 50, שעבר התקף לב וסובל מלחץ דם גבוה.

כתיבת תגובה