ביטוח הנדסי, ביטוח שבר מכני, ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח הנדסי או ביטוח שבר מכני או ביטוח ציוד אלקטרוני מיועדים להגן על המבוטח מפני נזקי רכוש שהם נזקים מכאניים בעיקרם.

הנזקים שבדרך כלל מכוסים בפוליסות ביטוח הנדסי הם נזקים לציוד מסוגים שונים כולל ציוד חשמלי, ציוד אלקטרוני, ציוד הנדסי וכו '. בדרך כלל עושים ביטוח הנדסי על ציוד חשמלי ואלקטרוני כמו מחשבים, טלוויזיות וכו '. אפשר לעשות ביטוח הנדסי על ציוד ומכונות הנדסיות כמו טרקטורים, קומביין, מלגזה וכו '.

אפשר לבטח בביטוח הנדסי גם מכשירים וציוד מסוגים שונים המצויים במפעל או בבית מלאכה.

יש לשים לב שלא נכנסים למצב של כפל ביטוח, מאחר וחלק מהציוד המכני ניתן לבטח בביטוחים רגילים של כלי רכב.

כבכל ביטוח, גם ביטוחים אלה כפופים להסכם ביטוח ולתנאים הקבועים בהם, היקף אחריות, סכום ביטוח, המכשירים המבוטחים, סוגי נזק הכלולים בביטוח וכולי.

כתיבת תגובה