ביטוח מנהלים

ביטוח שעורכים בדרך כלל במקום העבודה. קופת ביטוח מנהלים היא סוג של חסכון.
ביטוח מנהלים כולל מספר רכיבים והרכבו משתנה לפי סוג הביטוח ולפי סוג המבטח, המבוטח וכו'. ככלל, ביטוח מנהלים יכול לכלול תשלום במקרה מוות, תשלום במקרה של אבדן כושר השתכרות, ביטוח נכות, ביטוח עד גיל פרישה ועוד.
ביטוח מנהלים הוא חסכון שבעיקרו משותף למעסיק מצד אחד ולעובד מצד שני.
המעביד מפריש לקופת ביטוח מנהלים סכום מסויים בשיעור או לפי אחוזים משכרו של העובד. מקובל שהמעביד מפריש לטובת ביטוח מנהלים חמישה אחוזים משכר העובד ברוטו.
העובד אמור להפריש אף הוא חלק משכרו לתוך הקופה לחסכון של ביטוח מנהלים. בדרך כלל העובד מפריש גם הוא חמישה אחוזים מן השכר ברוטו לטובת ביטוח מנהלים.
יש מעסיקים שלוקחים על עצמם את מלוא ההפרשות לביטוח מנהלים.
לעיתים המעביד מפקיד לתוך ביטוח מנהלים גם את ההפרשות על חשבון פיצויי פיטורים. במקרה כזה, אם העובד יפוטר הוא יהיה זכאי לקבל גם את הכספים שנצברו במסגרת ביטוח המנהלים עבור פיצויי פיטורים. אם העובד מתפטר או מסיים עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, יש בעייתיות עם ההפרשות בגין פיצויי פיטורים. יש לציין כי עומדת היום על הפרק חקיקה שמטרתה להעניק לעובד פיצויי פיטורים בכל מקרה של סיום עבודה, בין פיטורים ובין התפטרות, בתנאים מסויימים כולל ותק עבודה מינימלי וכיוצא באלו.
ביטוח מנהלים, נכון להיום, מעניק הטבות מס שונות למעביד ואף לעובד, בתנאי שביטוח מנהלים זה נעשה בקופה או קרו מוכרות ומוסמכות על ידי שלטונות המס.
הדבר תלוי בהסכמות בין הצדדים.
רצוי כמובן לעגן את ההסכמות שקשורות לנושא ביטוח מנהלים בהסכם עבודה אישי בכתב, בדומה לתנאי עבודה אחרים שמוסדרים בתוך חוזה עבודה כמו חופשה, הבראה, קרן השתלמות וכדומה.

כתיבת תגובה