ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא
נקדים ונסביר כי משכנתא היא בעצם כינוי להלוואה שנותן בנק או גוף מוסדי אחר כמו חברת ביטוח ללווה לצורך רכישת נכס מקרקעין כגון דירה, בניין, מגרש, משק חקלאי וכולי. המשכנתא או ההלוואה ניתנות על ידי הגוף המלווה לתקופה מסויימת ובמהלך תקופה זו ישלם הלווה לבנק תשלומים חודשיים ( או אחרים ) על חשבון המשכנתא. התשלומים יכללו הצמדה, ריבית, ריבית דריבית, עמלות ועוד תשלומים שונים. הבנק שנותן את ההלוואה מתחייב להעמיד כספים לטובת הלווה. הלווה מצידו מתחייב למשכן את הנכס לטובת הבנק. כלומר, לרשום בלשכת רישומי המקרקעין או במנהל מקרקעי ישראל שעבוד על הנכס לטובת הבנק בסכום ההלוואה ולפי תנאי ההלוואה בין הצדדים. המשכנתא או השעבוד ימחקו מהרישום בפנקסי המקרקעין רק אם הבנק יאשר, ולאחר שהמשכנתא תוסר כלומר לאחר שההלוואה לבנק תיפרע.

משכנתא חייבת להיות מוסדרת בהסכם בכתב בין הצדדים, כלומר בין בנק ובין לווה.

בנק או גוף מוסדי אחר בישראל ידרוש בדרך כלל מן הלווה לעשות ביטוח משכנתא בגין הנכס. הכוונה היא לעריכת ביטוח של הנכס מצד אחד, וביטוח חיים של הלווה או הלווים מצד שני.

מטרתו של ביטוח משכנתא היא להבטיח שבמקרה שבו לא ניתן יהיה להחזיר לבנק את ההלוואה או לפרוע את תשלומי המשכנתא מסיבות של פגיעה במבנה הממושכן או פגיעה בחיי הלווים, אזי ביטוח משכנתא יכסה את החוב ויהיה אחראי לפרוע לבנק את שווי ההלוואה.

ביטוח מבנה במסגרת ביטוח משכנתא יכול להיות רלוונטי למשל במקרה של רעידת אדמה או שריפה שגורמים לנכס נזק בלתי הפיך ולעיתים אף להריסתו כליל.

ביטוח חיים במסגרת ביטוח משכנתא יכול להיות רלוונטי במקרה שבו הלווה, או מי מהלווים או מדובר בקבוצה של לווים, הולך לעולמו. למשל, אם בני זוג נוטלים הלוואה לצורך רכישת דירה, ועושים ביטוח משכנתא, ולאחר מכן אחד מבני הזוג נהרג בתאונת דרכים או מחמת מחלה או מכל סיבה אחרת.

כתיבת תגובה