ביטוח עבודות או ביטוח עבודות בהקמה

ביטוח עבודות או ביטוח עבודות בהקמה
ביטוח עבודות מיועד לבטח אחריות של קבלן, מהנדס, יזם וכל מי שמעורב בפרוייקטים נדל ' נים או פרוייקט בנייה או בכל פרויקט או עניין אחר המערב עבודות שונות כולל עבודות בנייה, עבודות שיפוץ, עבודות תחזוקה וכן הלאה.

ביטוח עבודות הוא ביטוח חיוני וחשוב במיוחד בפרוייקטים גדולים או במקרה של עבודות שיש סיכון גדול בנטילתן, הן מבחינה פיננסית והן מבחינת אחריות מקצועית וקבלנית. אם יזם מחליט להקים בניין בן ארבעים קומות, הסיכון הפיננסי שהוא נוטל על עצמו הוא גדול. גם הסיכון האחר הוא גדול – עובדים בפרוייקט עובדים רבים, עלולים להיפגע עובדים וצדדים שלישיים כמו מבקרים או יועצים או מומחים או אנשי מקצוע וכיוצא באלה.

תקופת הביטוח נקבעת בין מבטח ובין מבוטח. רצוי ומקובל לערוך ביטוח עבודות למשך כל תקופת הבנייה. לכן ביטוח זה מכונה לעיתים גם ביטוח עבודות בהקמה. הכוונה היא לכל סוגי העבודות שנעשות בתקופה של הקמת הפרוייקט.

לא בהכרח מדובר בבנייה שעליה חל ביטוח עבודות.

כך למשל, יכול להיות מקרה שבן המבוטח הוא שוכר של חנות בקניון שנבנה. השוכר ישכור מהמשכיר מעטפת של מבנה והוא יהיה אחראי לבצע במושכר עבודות התאמה לעסקו. גם על עבודות אלה ניתן לערוך ביטוח עבודות.

דוגמא אחרת היא תיקוני בדק שחייב קבלן לבצע בדירות חדשות שבנה ומכר לפי חוק המכר דירות.

כיסוי ביטוחי של ביטוח עבודות, כמו שאר סוגי הביטוח, מוגבל וכפוף לאמור בפוליסת הביטוח ובחוזה הביטוח כולל סוג העבודות שמכוסות בביטוח, סוג המבוטחים או פרטי המבוטחים ( קבלן, קונסטרוקטור, קודח, מהנדס וכן הלאה ), תשלומי השתתפות עצמית וכן הלאה.

כתיבת תגובה