ביטוח תאונה | ביטוח מחלה | ביטוח נכות

ביטוח תאונה, ביטוח מחלה, ביטוח נכות
ביטוח תאונה הו א ביטוח שבו מקרה הביטוח הוא תאונה שקרתה למבוטח או לזולתו.
ביטוח מחלה הוא ביטוח שבו מקרה הביטוח הוא מחלה שחלה בה המבוטח או זולתו.
ביטוח נכות הוא ביטוח שבו מקרה הביטוח הוא נכות שלקה בה המבוטח או זולתו.
ביטוח תאונה, ביטוח מחלה וביטוח נכות יכול להיות כזה שבו חייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח לפי שיעור מוסכם מראש, ללא תלות בשיעור הנזק שנגרם, ויכול שיהיה ביטוח שבו חייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח לפי שיעור הנזק שנגרם. הכללים לגביהם שונים.

כתיבת תגובה