הגדרות ביטוח: מבוטח, מבטח, סוכן ביטוח

המבוטח
המבוטח הוא מי שמתקשר עם חברת הביטוח בחוזה הביטוח.
המבוטח יכול להיות אדם, משפחה, חברה, מוסד כמו עירייה או בית ספר או כל גורם אחר, כפי שמוגדר בפוליסה ובחוזה הביטוח.
לפעמים המבוטח הוא גם בעל חוזה הביטוח והפוליסה. למשל, מי שרוכש דירה ולוקח מבנק הלוואה שמובטחת במשכנתא, עורך ביטוח של הדירה. המבוטח הוא הרוכש. המוטב הוא הבנק.
לפעמים המבוטח הוא בכלל מישהו אחר, שעבורו נעשית הפוליסה. למשל, אם משרד עורכי – דין עורך ביטוח מקצועי או ביטוח של אחריות מקצועית עבור עובדיו, וקורה אירוע ביטוחי, הרי שהמבוטח הוא העובד.
לעיתים מדובר בשילוב של השניים. למשל, מרפאה שעורכת ביטוח צד שלישי וגם ביטוח רכוש וכן ביטוח אחריות מקצועית.

המבטח
המבטח הוא אותו גוף שלוקח על עצמו את ההתחייבות להיות אחראי כלפי המבוטח במקרה של אירוע ביטוחי.
בישראל המבטחים העיקריים והמוכרים יותר הם חברות ביטוח ובנקים.
המבטח הוא מי שלוקח על עצמו את ההתחייבות להיות אחראי ולסייע למבוטח אם וכאשר יקרה האירוע הביטוחי.

סוכן הביטוח
לעיתים מתקשרים בחוזה ביטוח ובפוליסה דרך סוכן ביטוח.
סוכן הביטוח יכול להיות נציג או זרוע ארוכה של חברת הביטוח, והוא גם יכול להיות סוכן המשווק פוליסות וביטוחים באופן עצמאי. בכל מקרה, סוכן הביטוח הוא לא המבטח, והוא גם לא מי שנותן את שירותי הביטוח אם קורה אירוע ביטוחי. עם זאת, סוכן ביטוח מוכר ואמין יכול לסייע בכל ההתקשרות בין המבוטח והמבטח, וגם אם קורה אירוע ביטוחי, בכל מה שקשור בכך.

המוטב
המוטב הוא הגורם שזכאי לקבל את כספי הביטוח או את שירותי הביטוח.
המוטב אינו בהכרח המבוטח.
למשל, אם קבלן עורך ביטוח מקצועי וכולל בו גם את המהנדס והקונסטרוקטור, ללא כל החרגה, הרי שהקבלן הוא המבוטח, ואילו המוטבים הם הקבלן, וגם המהנדס והקונסטרוקטור. אם חס וחלילה יקרה מקרה ביטוחי – למשל הבניין שבנה הקבלן ייסדק או אפילו יתמוטט בגלל בעיות הנדסיות או מבניות, חברת הביטוח אחראית גם לענייני הקבלן וגם לענייני המהנדס והקונסטרוקטור.

אירוע ביטוחי
האירוע הביטוחי הוא אותו מקרה שכנגדו עורכים את הביטוח.
האירוע הביטוחי הוא אותו אירוע שמוגדר בפוליסת הביטוח ובחוזה הביטוח ככזה.
אירועים ביטוחיים הנם מסוגים שונים והיקפים שונים.
כל פוליסה וחוזה ביטוח מגדירים במפורש מהו אותו אירוע ביטוחי שאם ייתרחש – יכוסה על ידי הביטוח.

כתיבת תגובה