החרגה בביטוח

החרגה
ההתקשרות כפופה גם לכל החרגה – חריגים או סייגים או תנאים שמגבילים את הביטוח בדרכים שונות.
ההחרגה יכולה להיות באופנים שונים.

אפשר להגביל את סכום הביטוח – למשל לקבוע שהמבטח ישלם בגין אירוע ביטוחי עד 1,000,000 ש"ח או 1,000 ש"ח לכל מקרה. לדוגמא, בביטוח רכוש ניתן לקבוע שחברת הביטוח תהיה אחראית על נזקים בגין פריצה או שוד אבל רק עד סכום מסוים.

ניתן לקבוע שהביטוח יחול רק על דברים שקרו לאחר שהצדדים התקשרו בחוזה ביטוח. למשל, אם מדובר בביטוח בריאות, הביטוח לא יכסה מחלות או טיפולים שקשורים למחלה של המבוטח שהייתה קיימת אצלו לפני הביטוח.

הגבלה אחרת יכולה להיות על סוג האחריות של חברת הביטוח, למשל, בביטוח אחריות מקצועית, חברת הביטוח יכולה לבטח מבוטח בגין מעשים רשלניים אך לא מעשים מכוונים. לדוגמא, רופא שהתרשל בבדיקות וגרם לחולה נזק, לעומת רופא שעשה כך בכוונה.

סוג אחר של הגבלה יכול להיות על זהות המבוטח. למשל, ביטוח נגד תאונות דרכים יכול לכלול את כל מי שנוהג על הרכב, ויכול להיות מוגבל לנהגים מסויימים ( מציינים שמות ספציפיים בחוזה הביטוח ), או לסוג של נהגים – למשל נהג שאינו נהג צעיר.

החרגות אחרות יכולות להיות לגבי התנאים שהמבוטח חייב לקיים כדי שהביטוח " יתפוס ". למשל, ביטוח נגד פריצה שמחייב שבבית יותקנו סורגים ודלת מיוחדת, או ביטוח רכב שמחייב להתקין ברכב אזעקה כדי שהביטוח יחול.

כתיבת תגובה