חוזה ביטוח

ההתקשרות בין המבטח והמבוטח כפופה להסכמות בין הצדדים ולחוזה הביטוח והפוליסה שנערכים ונחתמים ביניהם.

לפי חוקי מדינת ישראל, חוזה ביטוח צריך להיעשות בכתב.

כמו כן, לפי חוקי ישראל, חוזה ביטוח צריך להיעשות בדרכים נוספות שמוגדרות בחוק ומטרתן להבטיח את זכויותיו של המבוטח. בהתאם, יש הגבלות על המבטח בעניין זה, כולל אפילו גודל האותיות המינימלי של החוזה או הדגשות שחייבות להופיע לגבי סייגים והחרגות של חוזה הביטוח והפוליסה.

יש לזכור, כי מצד אחד עומד המבטח הוא בדרך כלל גוף גדול וחזק, בקיא ובעל ניסיון רב בתחומי עיסוקו. המבטח מכיר היטב את תנאי הפוליסה וחוזה הביטוח המונפקים על ידו, כולל כל ההחרגות הסייגים והתנאים שאינם תמיד מובנים או ידועים למבוטחים. למבטח יש גם יתרון פיננסי על המבוטח. מצד שני, קיים המבוטח, שאינו בהכרח מבין בביטוח, ולא תמיד יודע או מבין ולעיתים אפילו לא קורא את חוזה הביטוח בו הוא מתקשר.

לכן, מומלץ להסתייע ביועצי ביטוח או מי שמבין בתחום, עוד בטרם מתקשרים בהסכם ביטוח, וזאת במיוחד ( אך לא רק ) בעניינים הגדולים והחשובים כמו ביטוח חיים, ביטוח פנסיוני, ביטוח צד שלישי וכן הלאה.

כמו כן, חוזה הביטוח חייב לכלול פרטים שונים, כדי שכל צד ידע אילו התחייבויות הוא לוקח על עצמו, ומה הזכויות שלו לפי ההסכם.

התנאים של חוזה הביטוח ושל הפוליסה משתנים ממבוטח למבוטח, ממבטח אחד למשנהו, לפי סוג הביטוח, היקף הביטוח, הסכום של הביטוח, הנכס או האירוע המבוטח ועוד.

כך למשל, אם גוף מוסדי גדול רוכש ביטוח – הוא יקבל תנאים טובים יותר וישלם פרמיות נמוכות יותר עבור ביטוח טוב ורחב יותר. למשל, חברה גדולה שרוכשת ביטוח בריאות עבור 300 עובדים שלה, לעומת אדם פרטי הרוכש ביטוח כזה עבורו או לכל היותר עבור כל משפחתו.

עוד לדוגמא, נכס שהוא מסוכן או עלול להיפג יבוטח בפרמיה גבוהה יותר ובביטוח מגביל יותר מאשר נכס או אירוע שאינו בעייתי. למשל, ביטוח בריאות לגבר בן 20 שאינו מעשן ועושה ספורט, לעומת ביטוח של אשה בת 55, מעשנת ובעלת רקע של לחץ דם גבוה ונטייה לסוכרת במשפחה.

בחוזה הביטוח ובפוליסה המבוטח צריך לתת התחייבויות שונות, שחייבות להיות נכונות ולהתקיים הן בזמן החתימה על חוזה ביטוח והן לאחר מכן בכל תקופת הביטוח ( ולעיתים גם אחריה ).

דוגמאות להתחייבויות של מבוטחים:
מבוטח יתחייב לשלם את הפרמיות שהן התשלומים עבור שירותי הביטוח.

המבוטח גם יהיה חייב לתת גילוי מלא על מצבו או מצב הנכס נשוא הביטוח.

למשל, אם מדובר בביטוח בריאותי, על המבוטח לגלות את מצבו הבריאותי בזמן ההתקשרות, כולל בעיות מהן הוא סובל.

לא כל ביטוח יכסה את כל הבעיות. לא כל ביטוח יכסה בעיות שהיו כבר קיימות בזמן ההתקשרות. כמו כן, המצב הבריאותי בעת ההתקשרות בחוזה ביטוח משפיע כמובן על מחיר הביטוח – כלומר על הפרמיה או התשלומים שישלם המבוטח עבור שירותי הביטוח.

המבוטח יידרש לעדכן את המבטח על שינויים שחלו במצבו או במצב הנכס המבוטח. למשל, אם חלה הרעה במצב בריאותי או אם המכונית המבוטחת עברה תאונה שפגעה בה משמעותית.

דוגמאות להתחייבויות של מבטחים:
המבטח יתחייב לכסות אירועים ביטוחיים מוגדרים ומסויימים – כפי שמפורטים בחוזה הביטוח או בפוליסה.

המבטח יתחייב לתת שירותי ביטוח כפי שיפורטו בחוזה הביטוח ובפוליסת הביטוח.

המבטח יתחייב לגבי התנאים של הפוליסה – איזה תנאים מקדמיים חייבים להתקיים כדי שהביטוח יחול, או למשל מה המקרים שבהם הביטוח לא יחול.

לפי החוק המבטח חייב לגלות את כל התנאים שמגבילים את הביטוח, כדי למנוע אי הבנות בעתיד.

אולם, חשוב לקרוא היטב את הפוליסה ולוודא שכל מה שרוצים שיבוטח – אכן נכנס לתוך חוזה הביטוח ולפוליסה. אם העניין אינו מופיע בחוזה הביטוח – האירוע לא מבוטח. אם חס וחלילה יתרחש האירוע הביטוחי, המבטח לא יכסה את האירוע, והמבוטח לא יהיה זכאי שהמבטח ייתן לו את השירותים הללו.

כתיבת תגובה