כיסוי ביטוחי לטיפול בעין עצלה נויירו-ויזן

הודעה מטעם חברת נוירו-ויז'ן
אבקש לעדכן כי תהליך הכללת כיסוי ביטוחי לטיפולי נוירו-ויז'ן נמשך והטיפולים נכנסו לאחרונה גם לחיתומים הקולקטיביים החדשים של חברות הביטוח הראל והפניקס (בנוסף לחברת כלל)

משמעות הדבר שמטופלים בעלי פוליסות בריאות של חברות הביטוח הנ"ל יזכו להחזר כספי בגין הטיפול בסך של 1,800 ₪. הכיסוי הביטוחי תקף לטיפול נוירו-ויז'ן לעין עצלה, ולכל טיפולי נוירו-ויז'ן המתבצעים לאחר ניתוחי עיניים (בכל זמן לאחר הניתוח)

כ 40% מאזרחי המדינה מבוטחים בביטוח בריאות פרטי, כ 90% מתוכם משתייכים לביטוחים קולקטיביים (בהם הביטוח נעשה דרך ארגון או חברה).
החיתומים של הביטוחים הקולקטיביים מתחדשים מדי 3 שנים. כל החיתומים החדשים של חברות הביטוח כלל, הראל והפניקס יכללו מעתה את הכיסוי הנ"ל לטיפולי נוירו-ויז'ן. שאר חברות הביטוח צפויות גם הן להכליל בסופו של דבר את הכיסוי בפוליסות הביטוח.

רשימה חלקית של חברות אשר העובדים ובני משפחותיהם, בחברות הנ"ל כבר זכאים לכיסוי של 1,800 ₪:
א. דורי, דפי זהב, אלקטרה, אלטק, המכללה למינהל – ראשל"צ, סמינר הקיבוצים, ישראכארד, נאופארם, טלדור ועוד..

לאור זאת, רצוי מאוד להמליץ למטופלים לבדוק את הזכאות שלהם להחזר כספי מחברת הביטוח בהתאם לפוליסת הבריאות שהם מחזיקים.
גם אם אינם מחזיקים בפוליסה עם חיתום חדש כדאי לנסות לאתגר את חברות הביטוח ולקבל החזר כספי. (בידיעה שהכיסוי כבר מופיע בפוליסות החדשות)

נוסח הכיסוי בפוליסה:
סעיף: "שיקום דיבור ו/או ריפוי בעיסוק למבוטח לאחר אירוע מוחי ו/או טיפול ב Amblyopia:
המבטח ישתתף בהוצאות טיפול לשיקום כושר הדיבור בהיות המבוטח במצב של אבדן מלא או חלקי של כושר הדיבור או הראיה בעקבות אירוע מוחי (C.V.A) או בעקבות ניתוח או מחלה שפגעו בכושר הדיבור או הראיה ושניתן לשפרו ע"י טיפול מיוחד לשיקום הדיבור או הראיה וזאת עד הסכום הנקוב בנספח 2 ועד 12 טיפולים".

סכום הכיסוי המופיע בנספח: 150 ₪ X 12 = 1,800 ₪

בברכה,
יאיר יהב
www.neurovision.co.il

כתיבת תגובה