כיצד מתאפשר מנגנון הביטוח?

המבטח עצמו מתקשר עם המבוטח אך גם עם עוד הרבה מאוד אנשים או גופים.
כל אלה משלמים למבטח פרמיה עבור שירותי הביטוח.
מתוך ה 'קופה' הזו הוא יוכל לשלם או לסייע בתשלום למבוטחים, אם וכאשר יקרה האירוע הביטוחי.
צריך לזכור, שבדרך כלל, מטבע הדברים, לא כל המבוטחים עוברים אירוע ביטוחי באותו זמן, בוודאי לא באותו היקף או מאותו סוג.
למשל, אם מתרחשת פריצה בדירה בתל אביב, הסיכוי שכל הדירות שמבוטחות אצל המבטח ייפרצו ויינזקו – קטן.
לדוגמא – נהג צעיר מועד יותר לתאונות מאשר נהג ותיק או נהג שהותק שלו מלמד שאין לו תאונות או אירועי ביטוח קודמים.
אגב, גם המבטחים, בנקים או חברות ביטוח או אחרים, אם הם גופים אמינים ותיקים ומנוסים, בדרך כלל ידאגו לבטח את עצמם אצל מבטח אחר, גדול וחזק יותר, כך שאם יתרחש אירוע קטסטרופלי או אירוע רחב היקף או שלא תהיה להם אפשרות לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי מבוטחים – הם יקבלו סיוע.

כתיבת תגובה