ביטוח רכב, דירה, חיים ובריאות: המצאת המאה!

ביטוח אחת ההמצאות הגדולות של העידן המודרני היא המצאת הביטוח. מנגנון הגנה המאפשר פתרון מעולה במקרה של אסון או נזק משמעותי. מסתבר, שאנשים רבים אינם מאמינים בחשיבותו של ביטוח, אינם חושבים שעליהם לבטח את עצמם בדרך כלשהי ובטוחים שאין להם כל צורך בביטוח מכל סוג. התעלמות מיתרונות הביטוח הינה טמינת הראש בחול. כל עוד אין […]

הגדרות ביטוח: מבוטח, מבטח, סוכן ביטוח

המבוטח המבוטח הוא מי שמתקשר עם חברת הביטוח בחוזה הביטוח. המבוטח יכול להיות אדם, משפחה, חברה, מוסד כמו עירייה או בית ספר או כל גורם אחר, כפי שמוגדר בפוליסה ובחוזה הביטוח.

סוגי ביטוח

הביטוח: המצאה יחודית הביטוח הינו אחת מההמצאות הטובות ביותר העידן המודרני. ברור שהמרוויחים בגדול הן חברות הביטוח עצמן, אך זה אינו אומר שהבטוח מיותר או לא נחוץ. חברות ביטוח שונות הפעילות בישראל: aig, כלל סוכנות לביטוח, שילוח, הראל חברה לביטוח, פניקס,

ביטוח הוא עיסקה לכל דבר

התקשרות בביטוח או חוזה ביטוח או פוליסת בטוח היא עסקה לכל דבר. הצדדים להסכם הם המבטח והמבוטח. כל צד להסכם לוקח על עצמו התח ייבויות מצד אחד, ומקבל זכויות מצד שני.

מהו ביטוח?

מהו ביטוח? ביטוח הוא בעצם סוג של ‘קופה’ או מנגנון שבא להבטיח שאם יקרה אסון או נזק או הפסד או אירוע שאדם או תאגיד או כל גוף אחר לא יוכלו להתמודד איתו לבד מבחינה פיננסית ומערכתית, הרי הגוף המבטח ייקח על עצמו את הטיפול והאחריות להתגוננות מול המקרה הביטוחי, כולל תשלום כספים בעקבותיו.

ביטוח הנדסי, ביטוח שבר מכני, ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח הנדסי או ביטוח שבר מכני או ביטוח ציוד אלקטרוני מיועדים להגן על המבוטח מפני נזקי רכוש שהם נזקים מכאניים בעיקרם.