מחבר: insure

תלונות על חברות ביטוח

כיום יש לכל צרכן אפשרות להתלונן כמעט על כל גוף או מוסד במידה והוא סבור שזכויותיו נפגעו או שקיבל יחס ושירות לא ראויים. בתחום חברות הביטוח ניתן לראות שקיימות תלונות רבות יחסית לתחומים ומגזרים שונים. הסיבה העיקרית לכך שניתן למדוד בצורה מתמטית את נושא המריבה או אי ההסכמה עם חברת הביטוח אשר עיסוקן הישיר הינו

כיסוי ביטוחי לטיפול בעין עצלה נויירו-ויזן

הודעה מטעם חברת נוירו-ויז'ן אבקש לעדכן כי תהליך הכללת כיסוי ביטוחי לטיפולי נוירו-ויז'ן נמשך והטיפולים נכנסו לאחרונה גם לחיתומים הקולקטיביים החדשים של חברות הביטוח הראל והפניקס (בנוסף לחברת כלל)

ביטוח דירה

ביטוח דירה יכול להיות ההבדל בין חיים נורמאליים לבין התרוששות כלכלית לאחר מקרה של שריפה או נזק משמעותי לדירה. לכן אסור להסס, ויש לרכוש באופן מיידי ביטוח דירה סביר והגיוני אשר יבטח את תכולת הדירה ואת המבנה עצמו.

ביטוח רכב

ביטוח רכב הינו כלי חשוב, מעשי וחיוני בכל הקשור לרכב ונהיגה. ביטוח הרכב הינו אחת ההמצאות הטובות והחשובות של העידן המודרני הקשורות לקיום מערכת תקינה ונורמאלית של תנועת רכבים בעיר ומחוץ לה. אלמלא קיומו של ביטוח הרכב, הנזקים שהיו נגרמים עקב תאונות חמורות או קלות היו משבשים את כל התפקוד הנכון של התחבורה, היו גורמים

ביטוח עבודות או ביטוח עבודות בהקמה

ביטוח עבודות או ביטוח עבודות בהקמה ביטוח עבודות מיועד לבטח אחריות של קבלן, מהנדס, יזם וכל מי שמעורב בפרוייקטים נדל ' נים או פרוייקט בנייה או בכל פרויקט או עניין אחר המערב עבודות שונות כולל עבודות בנייה, עבודות שיפוץ, עבודות תחזוקה וכן הלאה.

ביטוח רכב, דירה, חיים ובריאות: המצאת המאה!

ביטוח אחת ההמצאות הגדולות של העידן המודרני היא המצאת הביטוח. מנגנון הגנה המאפשר פתרון מעולה במקרה של אסון או נזק משמעותי. מסתבר, שאנשים רבים אינם מאמינים בחשיבותו של ביטוח, אינם חושבים שעליהם לבטח את עצמם בדרך כלשהי ובטוחים שאין להם כל צורך בביטוח מכל סוג. התעלמות מיתרונות הביטוח הינה טמינת הראש בחול. כל עוד אין

החרגה בביטוח

החרגה ההתקשרות כפופה גם לכל החרגה – חריגים או סייגים או תנאים שמגבילים את הביטוח בדרכים שונות. ההחרגה יכולה להיות באופנים שונים.

חוזה ביטוח

ההתקשרות בין המבטח והמבוטח כפופה להסכמות בין הצדדים ולחוזה הביטוח והפוליסה שנערכים ונחתמים ביניהם. לפי חוקי מדינת ישראל, חוזה ביטוח צריך להיעשות בכתב.

סוגי ביטוח

הביטוח: המצאה יחודית הביטוח הינו אחת מההמצאות הטובות ביותר העידן המודרני. ברור שהמרוויחים בגדול הן חברות הביטוח עצמן, אך זה אינו אומר שהבטוח מיותר או לא נחוץ. חברות ביטוח שונות הפעילות בישראל: aig, כלל סוכנות לביטוח, שילוח, הראל חברה לביטוח, פניקס,