מהו ביטוח?

מהו ביטוח?
ביטוח הוא בעצם סוג של 'קופה' או מנגנון שבא להבטיח שאם יקרה אסון או נזק או הפסד או אירוע שאדם או תאגיד או כל גוף אחר לא יוכלו להתמודד איתו לבד מבחינה פיננסית ומערכתית, הרי הגוף המבטח ייקח על עצמו את הטיפול והאחריות להתגוננות מול המקרה הביטוחי, כולל תשלום כספים בעקבותיו.

להמשך קריאה

ביטוח הנדסי, ביטוח שבר מכני, ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח הנדסי או ביטוח שבר מכני או ביטוח ציוד אלקטרוני מיועדים להגן על המבוטח מפני נזקי רכוש שהם נזקים מכאניים בעיקרם.

להמשך קריאה

ביטוח אחריות דירקטורים, ביטוח נושאי משרה

ביטוח אחריות של דירקטורים או ביטוח נושאי משרה כמו מנהלים, מנכ'לים, סמנכ'לים וכיוצא באלו הוא לעשה ביטוח של האחריות המקצועית של דירקטור או נושא משרה או מנהל אשר לגביהם נעשה הביטוח.

להמשך קריאה

ביטוח מעבידים או ביטוח אחריות מעבידים

ביטוח מעבידים או ביטוח אחריות מעבידים
ביטוח מעבידים הידוע גם בשם ביטוח אחריות מעבידים הוא ביטוח שעורכים מעסיקים, בגין העובדים שלהם, על נזק גוף או פגיעה גופנית – להבדיל מנזק לרכוש.

להמשך קריאה

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא
נקדים ונסביר כי משכנתא היא בעצם כינוי להלוואה שנותן בנק או גוף מוסדי אחר כמו חברת ביטוח ללווה לצורך רכישת נכס מקרקעין כגון דירה, בניין, מגרש, משק חקלאי וכולי. המשכנתא או ההלוואה ניתנות על ידי

להמשך קריאה