ביטוח אחריות דירקטורים, ביטוח נושאי משרה

ביטוח אחריות של דירקטורים או ביטוח נושאי משרה כמו מנהלים, מנכ'לים, סמנכ'לים וכיוצא באלו הוא לעשה ביטוח של האחריות המקצועית של דירקטור או נושא משרה או מנהל אשר לגביהם נעשה הביטוח.

להמשך קריאה