ביטוח דירה

ביטוח דירה יכול להיות ההבדל בין חיים נורמאליים לבין התרוששות כלכלית לאחר מקרה של שריפה או נזק משמעותי לדירה.

לכן אסור להסס, ויש לרכוש באופן מיידי ביטוח דירה סביר והגיוני אשר יבטח את תכולת הדירה ואת המבנה עצמו.