ביטוח הנדסי, ביטוח שבר מכני, ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח הנדסי או ביטוח שבר מכני או ביטוח ציוד אלקטרוני מיועדים להגן על המבוטח מפני נזקי רכוש שהם נזקים מכאניים בעיקרם.