ביטוח הנדסי, ביטוח שבר מכני, ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח הנדסי או ביטוח שבר מכני או ביטוח ציוד אלקטרוני מיועדים להגן על המבוטח מפני נזקי רכוש שהם נזקים מכאניים בעיקרם.

להמשך קריאה