ביטוח תאונה | ביטוח מחלה | ביטוח נכות

ביטוח תאונה, ביטוח מחלה, ביטוח נכות ביטוח תאונה הו א ביטוח שבו מקרה הביטוח הוא תאונה שקרתה למבוטח או לזולתו. ביטוח מחלה הוא