ביטוח עבודות או ביטוח עבודות בהקמה

ביטוח עבודות או ביטוח עבודות בהקמה
ביטוח עבודות מיועד לבטח אחריות של קבלן, מהנדס, יזם וכל מי שמעורב בפרוייקטים נדל ' נים או פרוייקט בנייה או בכל פרויקט או עניין אחר המערב עבודות שונות כולל עבודות בנייה, עבודות שיפוץ, עבודות תחזוקה וכן הלאה.

להמשך קריאה