התיישנות ביטוח

יש לציין שעל פי דין, תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח. זאת בניגוד לעניינים כספיים מסוימים אחרים שתקופת ההתיישנות לגביהם רחבה יותר.