תלונות על חברות ביטוח

כיום יש לכל צרכן אפשרות להתלונן כמעט על כל גוף או מוסד במידה והוא סבור שזכויותיו נפגעו או שקיבל יחס ושירות לא ראויים.
בתחום חברות הביטוח ניתן לראות שקיימות תלונות רבות יחסית לתחומים ומגזרים שונים. הסיבה העיקרית לכך שניתן למדוד בצורה מתמטית את נושא המריבה או אי ההסכמה עם חברת הביטוח אשר עיסוקן הישיר הינו כסף.

באגף הפיקוח של שוק ההון ניתן למצוא את מחלקת פניות הציבור המטפלת בתלונות הציבור כנגד חברות הביטוח. אגף הפיקוד מסכם את המידע ומוציא דוחות גלויים להל הרחב, מהם ניתן ללמוד דבר מה על התנהלות חברות הביטוח מול המבוטחים.
ראוי לדעת שהסטטיסטיקה כוללת רק מקרים בהם היתה תלונה בפועל נגד חברת הביטוח, כך שמקרים רבים אשר נסגרו בפשרה או אפילו לא בפשרה או הסכמה, אבל הלקוח לא התלונן על חברת הביטוח- לא יופיעו בדו"ח.

דו"ח פניות הציבור של אגף הפיקוח משנת 2009 קובע ששיעור התלונות הגבוה ביותר היה כנגד חברת ביטוח ישיר וחברת ביטוח שירביט. אחריהן חברת ביטוח מנורה וחברת ביטוח דיקלה. חברת ביטוח שומרה קיבלה את מספר התלונות הקטן ביותר, אחריה ביטוח חקלאי, הראל והכשרת היישוב.

יותר מ-6,000 תלונות
בסה”כ הוגשו בשנת 2009 6,111 תלונות. מעל 4000 היו בתחום הביטוח. מעל 600 בתחום הפנסייה ומעל 1300 בתחום הגמל.
אחוז התלונות שהתקבלו כמוצדקות הינו נמוך יחסית ואחוז ניכר מהתלונות על חברות הביטוח מתבררות שלא מוצדקות.

המפקח על שוק ההון יכול להטיל קנסות ועיצומים כספיים על חברות הביטוח עקב התנהלות לא תקינה מכל סוג.
בשנת 2009 הוטלו יותר מ 3.5 מליון ₪ עיצומים כספיים על החברות, עקב איחור בהגשת דוח חודשי, הפרת תקנונים, העברת כספים לא נכונה, פעילות המנוגדת להוראות ועדת ההשקעות, פרסום לא לפי התקנות, אי שליחת דוחות מתאימים ובזמן, ועוד.

פגיעה בפיצוי הביטוח עקב אשם תורם
כיום ישנו סעיף בחוק אשר מאפשר לחברות ביטוח להטיל אחריות מסוימת על המבוטח במקרים בהם הנזק שנגרם קשור אליו ונגרם מהתנהלות רשלנית שלו.
דבר זה הגיוני ונועד לכסות מקרים בהם המבוטח זלזל בתנאי שימוש, הוראות או בחוקים אלו ואחרים, וגרם לנזק מכוון מתוך רצון לגרום להפסדים לחברת הביטוח.

חברת הביטוח יכולה לא לשלם את תשלומי הביטוח במקרים מסוג זה, המבוטח יכול לתבוע אותם בבית המשפט, ואילו בית המשפט עשוי להחליט כל דבר שנראה סביר ועל פי פרשנות החוק, לטובת או לרעת המבוטח.