תלונות על חברות ביטוח

כיום יש לכל צרכן אפשרות להתלונן כמעט על כל גוף או מוסד במידה והוא סבור שזכויותיו נפגעו או שקיבל יחס ושירות לא ראויים. בתחום חברות הביטוח ניתן לראות שקיימות תלונות רבות יחסית לתחומים ומגזרים שונים. הסיבה העיקרית לכך שניתן למדוד בצורה מתמטית את נושא המריבה או אי ההסכמה עם חברת הביטוח אשר עיסוקן הישיר הינו […]