ביטוח | סוגי ביטוחים

קיימים סוגים שונים של ביטוח.

כל ביטוח נועד לכסות אירועים ועניינים מסוגים שונים.

דוגמאות לסוגי ביטוח: ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח משכנתא, ביטוח מבנה, ביטוח רכוש, ביטוח בריאות וסיעוד, ביטוח נסיעות לחו'ל, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח חיים, ביטוח צד שלישי, ביטוח נגד כל הסיכונים, ביטוח מעסיקים, ביטוח עבודות / עבודות בהקמה, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח אבדן הכנסות, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח מנהלים, ביטוח פנסיוני, ביטוח אחריות מוצר ועוד.

סוגי הביטוח נחלקים לקבוצות שונות.

יש ביטוחים שעניינם הגנה על גוף או נזקי גוף. למשל, ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ביטוח נגד תאונות, ביטוח אבדן כושר עבודה ועוד.

ביטוחים אחרים עוסקים ברכוש של המבוטח – למשל ביטוח רכוש שנמצא דירה מפני פריצה, ביטוח רכב, ביטוח מבנה.

סוג אחר של ביטוחים הוא ביטוח אחריות מקצועית, והוא נועד להגן על המבוטח מפני תביות שקשורות בעיסוקו. למשל, ביטוח אחריות של עורך דין או רופא כנגד רשלנות מקצועית.

יש ביטוחים שנועדו לכסות אירועים קטסטרופליים כמו ביטוח נגד רעידת אדמה, ביטוח כנגד כח עליון שגורם נזק ועוד.

ביטוחים אחרים מסייעים לעסק להגן על עצמו מפני נזקים או הפסדים שעלולים להביא לפגיעה קשה בו ואף לקריסתו. כל למשל ביטוח אבדן הכנסות, ביטוח מעסיקים ועוד.

יש סוגים של ביטוח שמגנים מפני נזק שלא תלוי במבוטח – למשל רעידת אדמה או מלחמה או תאונה. יש ביטוח שמכסה גם מפני נזק או הפסד טן אבדן שהמבוטח עצמו גרם – למשל רשלנות רפואית או תאונת דרכים גם באשמת המבוטח.

כתיבת תגובה