ביטוח אחריות על מוצרים

ביטוח אחריות על מוצרים כשמו כן הוא: ביטוח אחריות על המוצרים. הכוונה היא לביטוח אחריות אחרי שהמבוטח מכר ומסר אותו לצד שלישי, והמוצר גרם לנזק.

ביטוח מנהלים

ביטוח שעורכים בדרך כלל במקום העבודה. קופת ביטוח מנהלים היא סוג של חסכון. ביטוח מנהלים כולל מספר רכיבים והרכבו משתנה לפי סוג הביטוח ולפי סוג המבטח, המבוטח וכו'. ככלל

ביטוח מעבידים או ביטוח אחריות מעבידים

ביטוח מעבידים או ביטוח אחריות מעבידים ביטוח מעבידים הידוע גם בשם ביטוח אחריות מעבידים הוא ביטוח שעורכים מעסיקים, בגין העובדים שלהם, על נזק גוף או פגיעה גופנית – להבדיל מנזק לרכוש.

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא נקדים ונסביר כי משכנתא היא בעצם כינוי להלוואה שנותן בנק או גוף מוסדי אחר כמו חברת ביטוח ללווה לצורך רכישת נכס מקרקעין כגון דירה, בניין, מגרש, משק חקלאי וכולי. המשכנתא או ההלוואה ניתנות על ידי

ביטוח | סוגי ביטוחים

קיימים סוגים שונים של ביטוח. כל ביטוח נועד לכסות אירועים ועניינים מסוגים שונים. דוגמאות לסוגי ביטוח: ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח משכנתא, ביטוח מבנה, ביטוח רכוש, ביטוח בריאות וסיעוד,

ביטוח נכסים

ביטוח נכסים ביטוח נכסים הוא ביטוח שבו חייב המבטח לשפות בעד נזק שנגרם למבוטח או למוטב, מחמת שהנכס המבוטח אבד או ניזק. הנכס המבוטח יכול שיהיה של המבוטח או של זולתו.

ביטוח חיים

ביטוח חיים ביטוח חיים הוא ביטוח שבו מקרה הביטוח מוגדר הוא מותו של המבוטח או של זולתו או הגיעם לגיל מסוים או מקרה אחר בחייהם למעט תאונה, מחלה ונכות.

תחלוף, סברוגציה

תחלוף, סברוגציה לעיתים קיימת למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או זכות שיפוי כלפי צד שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח.