ביטוח אחריות על מוצרים

ביטוח אחריות על מוצרים כשמו כן הוא: ביטוח אחריות על המוצרים.
הכוונה היא לביטוח אחריות אחרי שהמבוטח מכר ומסר אותו לצד שלישי, והמוצר גרם לנזק.

להמשך קריאהביטוח אחריות על מוצרים