חוזה ביטוח

חוזה ביטוח
על פי החוק הישראלי, כולל חוק חוזה הביטוח, התשמ'א – 1981, חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב.

להמשך קריאהחוזה ביטוח