הגדרות ביטוח: מבוטח, מבטח, סוכן ביטוח

המבוטח
המבוטח הוא מי שמתקשר עם חברת הביטוח בחוזה הביטוח.
המבוטח יכול להיות אדם, משפחה, חברה, מוסד כמו עירייה או בית ספר או כל גורם אחר, כפי שמוגדר בפוליסה ובחוזה הביטוח.

להמשך קריאה